gkpl.png

W piątek 11 grudnia 2015 roku przedstawiciele Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego spotkali się z gimnazjalistami.

ZOBACZ: Informacje i sprawozdanie ze spotkania (PDF)