Nasza szkoła PDF Drukuj Email

 

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu


HISTORIA ZSO NR 5 W GRUDZIĄDZU

HISTORIA SZKOŁY

-wrzesień 1988 r. - początki nauki klas I-III w gmachu Przedszkola przy ulicy Kustronia
-luty 1988 r. - oddanie pierwszego segmentu w nowym budynku szkoły przy ulicy   Nauczycielskiej
-wrzesień 1989r. - pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego klas I-V w Szkole Podstawowej nr 21 przy ulicy Nauczycielskiej 19
-wrzesień 1991 r. - uruchomienie ukończonego budynku szkoły
-wrzesień 1993 r. - oddanie do użytku basenu
-wrzesień 1996 r. - narodziny idei nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21
-marzec 1997 r. - podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Grudziądzu o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witolda Pileckiego
-czerwiec 1997 r. - wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej nr 21
-maj 1998 r. - uroczystość nadania imienia rtm. Witloda Pileckiego Szkole Podstawowej nr 21; ustanowienie dnia 30 maja Dniem Patrona
-wrzesień 1998 r. - oddanie do użytku hali sportowej
-wrzesień 1999 r. - powstanie Gimnazjum nr 5
-czerwiec 1999 r. - wprowadzenie Hymnu Gimnazjum nr 5 i ustanowienie ceremoniału szkolnego
-wrzesień 2003 r. - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 21 i Gimnazjum nr 5
-październik 2005 r. - nadanie imienia rtm. Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu
-czerwiec

-2006 r. - wprowadzenie Hymnu ZSO nr 5
-maj 2007 r. - obchody 10. rocznicy podjęcia uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witloda Pileckiego przez Radę Miejską w Grudziądzu
-listopad 2008 r. - udział uczniów ZSO nr 5 w uroczystości odsłonięcia w Grudziądzu pomnika rtm. Witolda Pileckiego
-maj 2009 r. – uroczysta wieczornica poświęcona pamięci Patrona Szkoła
-wrzesień 2009 r. – oddanie do użytku sali komputerowej i pokoju relaksacyjnego dla uczniów nauczania zintegrowanego; utworzenie nowoczesnej świetlicy z pokojem do nauki
-październik 2009 r. – udział szkoły w projekcie unijnym pn. ,,Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży”
-maj 2010 r. – udział uczniów klas szóstych w projekcie unijnym pn. ,,Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”
-czerwiec 2010 r. – oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska i boiska do siatkówki plażowej
-wrzesień 2010 r. – wprowadzenie nowego systemu kontroli wyników w nauce, zachowania i frekwencji w postaci dziennika elektronicznego; wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy
-październik 2010 r. - udział delegacji szkoły w sesji Rady Miejskiej poświęconej m.in. nadaniu imienia rtm. Witolda Pileckiego rondu u zbiegu ul. Hallera i Bora-Komorowskiego; udział szkoły w projekcie unijnym pn. ,,Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów.”
-styczeń 2011 r. – powstanie szkolnej pracowni plastycznej
-luty 2011 r. – powstanie 4 sal interaktywnych do nauki języka niemieckiego
-kwiecień 2011 r. – wprowadzenie nowego systemu nauczania w klasach nauczania zintegrowanego dzięki tablicom interaktywnym
-maj 2011 r. – uroczyste otwarcie ronda i odsłonięcie tablicy rtm. Pileckiego


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 OFERUJE:

- zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dobrze wyposażonych pracowniach
- naukę języka niemieckiego i angielskiego oraz klasy z rozszerzeniami: językową, muzyczną i sportową o profilu pływanie i piłka siatkowa
- zajęcia kół przedmiotowych służące rozwijaniu zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką
- bardzo dobrze wyposażone biblioteki: dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 i gimnazjalistów
- zajęcia sportowe w kompleksie sportowym (hala widowiskowo-sportowa, 3 sale gimnastyczne, basen, sauna, siłownia)
- naukę pływania od klasy I szkoły podstawowej
- udział w seansach filmowych i przedstawieniach teatralnych
- wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy harcerskie i narciarskie oraz wymianę młodzieży z Niemcami
- internet dostępny dla wszystkich uczniów i pracowników
- możliwość korzystania ze smacznych obiadów gotowanych w stołówce szkolnej
- szeroką ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej:

- opiekę sprawowaną przez 3 pedagogów
- terapię pedagogiczną w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- terapię logopedyczną
- zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej
- opiekę pielęgniarki i stomatologa

ZSO nr 5 jest organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych:


- recytatorskiego dla uczniów klas I pn. "Brzechwa, Tuwim i inni ..."
- wiedzy o Grudziądzu dla uczniów klas II
- "Europa, Europa" dla uczniów klas III
- Festiwalu Piosenki Przyrodniczej dla uczniów klas IV-VI
- Międzyszkolnych Zawodów Gimnastycznych dla uczniów szkół podstawowych
- "Z gramatyką za pan brat" dla klas I gimnazjum
- Grudziądzkiego Konkursu Matematycznego dla klas V i II gimnazjum
- Diecezjalnych konkursów religijnych
- zawodów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim

Ponadto istnieje w szkole prężnie działający chór "Boni Cantores", Koło Turystyczne, III Szczep ZHP, koło teatralne dla uczniów kl. I-III "Promyczek" oraz koło teatralne "Maska" dla gimnazjalistów, szkolne koło PCK i Caritas.
Szkoła otrzymała dwukrotnie certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" oraz tytuł "Szkoła z klasą". Bierze także udział w kampanii "Bezpieczna szkoła". Na terenie szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy "Ruch".
ZSO nr 5 ściśle współpracuje z wieloma organizacjami pozaszkolnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową i klubem osiedlowym "Piwnica", Międzyszkolnym Klubem Sportowym i Towarzystwem Sportowym "Koset".
Uczniowie ZSO nr 5 zajmują czołowe miejsca na etapach rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.

 
 

Złote myśli

Początek każdego nawyku jest jak niewidzialna nić, jednak ilekroć powtarzamy swoje działania, wzmacniamy tę nić, dodajemy do niej kolejny splot, aż staje się potężną liną i oplątuje nas więzami nie do zerwania - więzami myśli i czynów.

Obecnie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Sonda

Z czego korzystasz najczęściej odrabiając zadanie domowe (proszę wybrać jedną odpowiedź)?
 

Imieniny

24 Maja 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Cieszysława,
Estera, Jan, Joanna,
Maria, Mokij,
Wincenty, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 222 dni.
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage