Najbliższa rekrutacja do szkoły odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020.

Informacje pojawią się w odpowiednim czasie.