konkurs PDF Drukuj Email
Szkoła - konkursy

XIII Międzyszkolny Konkurs pn. ,,Z gramatyką za pan brat”

W dniu 12 maja 2017r.  po raz 13. w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs  pn.  ,,Z gramatyką za  pan brat”,  w  którym  udział  wzięli uczniowie klas VI  z  7 szkół podstawowych Grudziądza. Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali test składający się z 35 poleceń, sprawdzający  wiadomości  z  zakresu  fleksji,  składni, słowotwórstwa, fonetyki i frazeologii na poziomie szkoły podstawowej. Po zmaganiach językowych uczestnicy konkursu mieli możliwość zapoznania się z naszą szkolną gazetką pt. ,,News”.

Najlepiej z zadaniami poradzili sobie uczniowie z SP 15. Komisja zdecydowała o przyznaniu I miejsca uczennicy Zofii Konic z SP 15, II miejsce zajęła: Emilia Bakhaus z tej samej szkoły, III miejsce przyznano: Adrianie Kucharskiej z SP 21.
Wyróżnienia  wręczono:  Piotrowi Wolentarskiemu,  uczniowi SP 11,  Wiktorii Jankowskiej, uczennicy SP 15  i  Aleksandrze Leśko  z  SP 12, Marcie Siemiątkowskiej  i  Natalii Modze uczennicom SP 21..
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Hanna Piecuch-Szulc 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage